kamery a alarmy

Úvod Úvod kamery a alarmy

Vykonávame montáže analógových a ip kamerových systémov. Zabezpečenie objektov realizujeme prostredníctvom kvalitných poplašných zariadení popredných výrobcov. Štandardný postup projektu spočíva v prvotnej obhliadke a analýze objektu následnom vypracovaní návrhu a cenovej ponuky, schváleniu a upresneniu zákazníkom, montáže a nastaveniu techniky. hikjab